Jsme tu pro Vás

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.

SUPPORT PERSON'S PHOTO

ABELman

Moje ABEL podpora

+420 553 630 630 obchodni@abel.cz

Jsme tu pro Vás

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.

SUPPORT PERSON'S PHOTO

ABELman

Moje ABEL podpora

+420 553 630 630 obchodni@abel.cz

Životní prostředí nám není lhostejné.

Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie… Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí. Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě. Řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace, pro kterou jsme si vybrali spolehlivého partnera, společnost REMA Systém.

ABEL chrání životní prostředí

A díky vám jsme za loňský rok odevzdali 24 229 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách. Díky recyklaci jsme snížili environmentální dopad elektroodpadu a generovali úspory, které si můžeme přiblížit na konkrétních příkladech:

2 749 kWh - Elektrické energie

Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě elektřiny. Pokud je k recyklaci odevzdána například jedna domácí tiskárna, ušetří se tím spotřeba elektřiny ve výši 1 kWh. To odpovídá množství elektrické energie, které spotřebuje kombinovaná chladnička s mrazákem za více než 2 dny provozu.

12 231 kg - Primárních surovin

Primární suroviny jsou veškeré nezpracované přírodní zdroje, které jsou vytěženy a využívány při výrobě a provozu výrobků. Recyklace jedné lednice o hmotnosti 50 kg ušetří 34 kg primárních surovin, které by jinak bylo nutné získat těžbou a zpracováním přírodních zdrojů o hmotnosti přesahující několik set kilogramů.

4 028 m3 - Vody

Spotřeba vody při výrobě jakéhokoliv produktu zahrnuje množství vody potřebné pro získání surovin, chlazení, čištění a další aktivity, které jsou s výrobou produktu spojeny. Odevzdáním jedné LCD televize k recyklaci se zamezí znečištění 3 m3 vody. Pro představu, toto množství vystačí jednomu člověku na více než měsíc.

10 514 l - Ropy

Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě ropy. Vzhledem k tomu, že ropa je neobnovitelným zdrojem energie, je její šetření z hlediska environmentálního dopadu zvláště důležité.

25 149 kg - CO2

Snížení produkce skleníkových plynů si můžeme ukázat na příkladu jedné pračky, při jejíž recyklaci ušetříme 68 kg oxidu uhličitého (CO2. ). Stejné množství CO2 je vyprodukováno jedním osobním autem s benzínovým motorem na trase dlouhé zhruba 436 km.

Děkujeme, že s námi pomáháte chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje.