Kariéra

Snažíme se vytvářet takové pracovní prostředí a podmínky, aby naši zaměstnanci byli motivováni podávat optimální pracovní výkon a aby za svou práci byli nejen patřičně odměňováni, ale aby bylo také dosaženo přiměřeného souladu a rovnováhy mezi dlouhodobými potřebami společnosti ABEL-Computer a potřebami a osobním rozvojem zaměstnanců.

Management společnosti ABEL-Computer si plně uvědomuje, že nikdo jiný, než kvalitní, vyškolení a motivovaní zaměstnanci, nemohou zaručit dlouhodobě nejvyšší kvalitu produktů a služeb. Proto věnuje náležitou pozornost personální práci, která je odpovědností nejen vedení společnosti, ale také vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení.

Rovněž důsledně dbáme na to, aby byly dodržovány požadavky české legislativy a interní standardy.

Pracoviště se nachází v sídle firmy, tedy v Opavě na Obloukové ulici. Pokud máte zájem o zaměstnání ve firmě ABEL, neváhejte zaslat motivační dopis spolu se struktutovaným životopisem na naši adresu nebo email.


Nabídka pracovních míst

V současné době hledáme do svého týmu novou posilu na pozici:


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou