Jsme tu pro Vás

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.

SUPPORT PERSON'S PHOTO

ABELman

Moje ABEL podpora

+420 553 630 630 obchodni@abel.cz

Jsme tu pro Vás

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.

SUPPORT PERSON'S PHOTO

ABELman

Moje ABEL podpora

+420 553 630 630 obchodni@abel.cz

Certifikáty kvalityISO 9001:2016

Jako jedni z prvních jsme v ABELu začali uplatňovat systém řízení kvality v oblasti výroby tonerových a inkoustových kazet. V roce 2001 jsme získali certifikát, který je zárukou, že v ABELu dodržujeme systém managementu kvality na úrovni mezinárodní normy ISO 9001:2016. To znamená, že výrobky v ABELu vyrábíme podle technologických postupů a důsledně dodržujeme všechny kroky kontroly kvality.

CERTIFIKÁT V PDF


ISO 14001:2016

Chceme se dlouhodobě a aktivně podílet na snižování dopadů naší firmy na životní prostředí i na zvyšování jeho kvality. Proto jsme se v ABELu rozhodli ucházet o certifikát ISO 14001:2016 a po splnění řady náročných podmínek jsme jej získali. Tento certifikát nás zavazuje mimo jiné i k průběžnému vyhledávání příležitostí ke snížení spotřeby přírodních zdrojů a k dalším environmentálním vylepšením.

CERTIFIKÁT V PDF

Zelená firma

O životní prostředí se staráme jak v rámci výrobních postupů, tak i prostřednictvím našich zaměstnanců. Díky spolupráci se společností REMA Systém jsme se zapojili do projektu Zelená firma, který je zaměřený na ekologickou likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Zajistili jsme tak organizaci sběru, třídění, správné nakládání a recyklaci elektroodpadu, který by jinak skončil na skládce.

CERTIFIKÁT V PDF

ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ 2023

EKO-KOM

Na základě platného zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, je pro nás v ABELu nezbytné deklarovat a zavázat se k efektivnímu využití odpadů z obalů. V rámci našeho závazku k ochraně životního prostředí jsme se aktivně zapojili do systému sdruženého plnění EKO-KOM. Plníme tak naši povinnost zpětného odběru a zajišťujeme, že odpad z obalů je správně recyklován a efektivně využit v souladu s environmentálními standardy.

CERTIFIKÁT V PDF

ÚSPORA EMISÍ 2023