Výkup kazet

Všechny vypsané tiskové kazety jsou určitou zátěží pro životní prostředí a z tohoto důvodu je nutno jejich zpracování zabezpečit předepsaným způsobem.

Výkup kazet

V případě nahromadění prázdných originálních kazet vybraných typů jsme připraveni od Vás tyto kazety vykoupit. Vykupujeme pouze nerenovované a nepoškozené kazety uvedených typů. Jiné typy, renovované nebo jinak poškozené kazety Vám nebudou proplaceny.

Samostatný výkup probíhá podle platného ceníku, kde jsou uvedeny všechny námi vykupované kazety a podmínky výkupu. Kazety od Vás odebere při pravidelné návštěvě obchodník (pokud jste již naším zákazníkem, kterého obchodník pravidelně navštěvuje) nebo je můžete poslat poštou. Po provedení vstupní kontroly, která potvrdí jejich další použitelnost, jsou tyto kazety od Vás odkoupeny, o čemž budete písemně informováni. Peníze obdržíte převodem na Vámi uvedený účet, zpravidla ve lhůtě do 14 dnů od obdržení zásilky kazet.

Nezapomeňte si prohlédnout náš ceník výkupu.

Pokud máte požadavek na výkup kazet, vyplňte objednávku výkupu kazet a my se postaráme o zbytek.


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou