Politika ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

ABEL–Computer s.r.o.
Oblouková 1
746 01 Opava
abel@abel.cz

Politika ochrany osobních údajů

Společnost ABEL-Computer se dlouhodobě věnuje ochraně osobních údajů. Postupujeme v souladu s právními předpisy a veškeré Vaše dotazy týkající se ochrany osobních údajů rádi zodpovíme.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů)

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem plnění smluv a běžné obchodní činnosti a také pro plnění nezbytných zákonných povinností. Snažíme se minimalizovat účely využití osobních údajů, které nejsou nezbytné pro plnění našeho podnikatelského záměru. Pro jiné účely od Vás požadujeme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, ale o tom byste se včas dozvěděli.

Preventivní opatření (minimalizace)

Když už zpracováváme Vaše osobní údaje, snažíme se o Vás vědět minimum informací. Obvykle nám postačí Vaše jméno, příjmení a nějaké kontaktní údaje (adresa, pracovní pozice, email, telefon nebo něco obdobného).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Nemusíte mít obavu, neevidujeme o Vás nic, co byste nečekali, nebo k čemu jste výslovně nedali souhlas. A pokud tuto obavu máte, můžete se na nás kdykoliv obrátit s prosbou o výpis osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Obvyklý výpis bude zahrnovat Vaše jméno, příjmení, adresu a telefon nebo e-mail a k tomu soupis Vašich objednávek. Tedy nic nečekaného.

Komu dalšímu poskytujeme osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu dalšímu neposkytujeme. Pokud bychom to chtěli někdy udělat, budeme Vás informovat a případně Vás požádáme o Váš souhlas.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat i další Vaše osobní údaje a využívat je pro jiné účely. Seznam osobních údajů a důvod proč je zpracováváme máte vždy uveden na souhlasu, který jste nám dali. Pokud tomu tak náhodou není, kontaktujte nás prosím ať můžeme provést nápravu.

Zpracování cookies

Žádná naše cookie neshromažďuje a nevyužívá vaše osobní údaje. Slouží pouze pro statistická vyhodnocování návštěv našich webových stránek.

Společnost ABEL-Computer jmenovala zaměstnance odpovědného za ochranu osobních údajů. V případě připomínek, námětů nebo výhrad k ochraně osobních údajů, můžete tohoto zástupce kontaktovat na e-mailové adrese osobniudaje@abel.cz


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou