Politika kvality a EMS

Politika kvality

Politika kvality společnosti ABEL-Computer s.r.o. je založena na přesvědčení, že trvalé zlepšování kvality veškerých činností vedoucích k zajištění spokojenosti zákazníka je jediným možným způsobem zachování konkurenceschop­nosti a zabezpečení dlouhodobé prosperity společnosti.

Žádná společnost ale nikdy nedosáhne svých cílů, pokud se nemůže opřít o dobře sehraný tým poctivých, pracovitých a odborně vysoce kvalifikovaných lidí, kteří si zaslouží, aby jim byly pro jejich práci a neustálý osobní rozvoj vytvořeny co nejlepší podmínky.

Ani sebelepší tým ovšem nic nesvede ve chvíli, kdy je jeho snaha mařena špatnou kvalitou surovin, které musí zpracovávat. Proto si společnost ABEL-Computer s.r.o. vybírá pouze ty nejlepší dodavatele, kteří jsou pro ni zárukou kvality a základní podmínkou úspěšné realizace vlastních výrobků.

Jelikož společnost ABEL-Computer s.r.o. působí v technicky velice náročné oblasti, nebyl by její další rozvoj myslitelný, pokud by trvale neudržovala krok s vývojem a nejnovějšími trendy tiskových technologií. Naštěstí i toto je součástí politiky kvality, kterou lze stručně vyjádřit několika následujícími pravidly:

 • Aktivita našich zaměstnanců nezná hranic
 • Bohatství naší firmy je především v lidech, kteří v ní pracují
 • Energii a vytrvalosti, s níž kontaktujeme zákazníky, neodolá časem nikdo
 • Lidskost bude vždy naší první a nejdůležitější vlastností
 • Celistvost firmy je to, co dává záruky do budoucnosti
 • Ochranou přírodních zdrojů se snažíme zachovat prostředí i pro další generace
 • Morálka, která se z tohoto světa pomalu vytrácí, má u nás pevné kořeny
 • Plníme své povinnosti a vždy dostáváme svým závazkům
 • Umění vítězit nám není cizí, ale nespíme na vavřínech
 • Trpělivost přináší růže, ale také výsledky v oblasti výzkumu a vývoje
 • Environmentální přístup a opětovné využívání zdrojů je smyslem existence firmy
 • Rychlosti plnění požadavků zákazníků nikdy neobětujeme kvalitu našich výrobků

Environmentální politika

Environmentální politika společnosti ABEL-Computer s.r.o. je založena na přesvědčení, že zachování konkurenceschop­nosti a zabezpečení dlouhodobé prosperity společnosti lze zajistit trvalým zlepšováním kvality produktů, při současném šetrném přístupu k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.

Pro zajištění ochrany životního prostředí rozvíjí vedení společnosti systém environmentálního managementu v souladu s firemní strategií dle následujících zá­sad:

 • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 14001, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících životní prostředí
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému environmentálního managementu
 • vedení společnosti se zavazuje zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovanost dalších zainteresovaných stran s environmentální politikou a jejími zásadami a systematicky zlepšovat efektivnost systému environmentálního managementu
 • trvalým cílem je zajišťování souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování a prevence znečištění vody, půdy a ovzduší
 • trvalým cílem je vzdělávat a vychovávat své zaměstnance k praktickému naplňování této politiky
 • trvalým závazkem celé společnosti je, v rámci technických i ekonomických možností, minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi

Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou