30 let společnosti ABEL-Computer rok za rokem…

1988 – Počátek dlouhé cesty

Píše se rok 1988. Milan Mačuga, dnes majitel firmy ABEL-Computer, pracuje jako analytik programátor a na svém stole má jehličkovou tiskárnu Robotron K-6314. Kazeta do této tiskárny stojí 500 Kčs a vydrží týden až dva. Vyhazovat tyto kazety do odpadkového koše se zdá být člověku s tehdejším platem 3.000 Kčs měsíčně nebývalým plýtváním. Proto kazetu rozebírá, aby prozkoumal, jak funguje. K jeho překvapení je princip (z jeho pohledu) triviální a zároveň geniální. Kazeta totiž obsahuje Möbiovu smyčku, která prodlužuje pásku v kazetě na dvojnásobek běžné délky. Zvídavý programátor brzy nalézá řešení pro výměnu pásky. Vypotřebované kazety začíná plnit nejprve pomocí kotoučků do psacího stroje a později z několikaset­metrového kotouče této pásky. Pásku je ale potřeba také spojit. Nic, čím by se to dalo udělat, ale v té době na trhu ještě není, a tak si Milan Mačuga sám vyrábí první – docela unikátní – svařovačku pásky pro vytvoření a vyhlazení spoje. Ten je ve výsledku dokonalý, pevný, tenký a hladký.

První renovované kazety jsou na světě a dlouhodobé testy v práci posléze potvrzují, že díky nové pásce tisknou dokonce i déle, než ty originální od firmy Robotron. Výrobní cena renovované kazety (bez započtení ceny nápadu, práce, balení, fakturace atd.) je 12 Kčs! A tak se v malé pracovně v paneláku díky tiskárně Robotron K-6314 rodí dobrý nápad.

Začíná se psát historie renovace kazet v Opavě.

1989 – Konec starých časů

28. 5. 1989 začíná Milan Mačuga na základě povolení Okresního národního výboru města Opavy podnikat v oblasti poskytování služeb. Zájem o renovaci (obnovu) tiskových kazet je vzhledem ke kvalitě a ceně obrovský. Milan proto opouští zaměstnání a zakládá Programátorský a systémový servis. Jeden člověk, spousta nápadů, pracovitost, odvaha a víra, že to všechno dobře dopadne. To tehdy pro začátek úplně stačilo.

1990 – Nová cesta

Je krátce po Sametové revoluci a je třeba neztratit krok s dobou. Programátorský a systémový servis proto od června 1990 rozšiřuje nabídku svých služeb o obchodní činnost. Tým posilují první 4 „zaměstnanci“ – zatím jen na zkoušku, tzv. „na IČO“. Základní pracovní nástroje: velký kufr a v něm kalkulačky, diskety, pásky do psacího stroje a odvaha rozbalit to v jednačce nákupčího nebo ekonoma. Funguje to a na seznamu odběratelů se objevují první velcí zákazníci typu Ostroj Opava, Moravské chemické závody (dnes BorsodChem), ČSAD Ostrava nebo Galena (dnešní TEVA). Současně u Mačugových vzniká první opravdová manufaktura na renovaci a výrobu kazet pro jehličkové tiskárny. Do procesu je za drobnou odměnu zapojena celá rodina. Výroba probíhá v garáži, balení a fakturace zakázek v bytě v paneláku. A přichází první obrovská investice do technologií. Je jasné, že svařovačka pásky vyrobená „na koleně“ už nebude stíhat kapacitně. Je proto nezbytné pořídit profesionální stroj na spojování otiskové pásky. Na úvěr a s nekřesťanským úrokem. Cena je závratných 900.000 Kčs!

1991 – První stěhování

První dva opravdoví zaměstnanci. Stěhování z garáže do prvních větších nebytových prostor pronajatých v bývalém podniku AGREKOS. Rozšíření nabídky o školicí činnost.

1992 – Zrod skutečné firmy

26. 8. 1992. Historické datum znamenající přerod fyzické osoby v osobu právnickou. Je založena společnost ABEL-Computer s.r.o.

1993 – Konec Československa

Rozpadá se Československo. Objem renovace tiskových kazet ale neustále stoupá a doplňuje jej opravdová větší výroba nových kazet do psacích strojů. Rozbíhá se i prodej kancelářské techniky a počítačů, provádějí se akreditovaná školení a rekvalifikace. ABEL-Computer je sice zatím stále malinká firmička, ale má velké plány…

1994 – Slovensko volá

Počet zaměstnanců: 8.

Po rozpadu Československa se slovenský trh stává díky hranicím v podstatě nedostupným, nikoli však nezajímavým. Je třeba začít se připravovat na založení firmy na Slovensku.

1995 – Slovenská cesta začíná

Počet zaměstnanců: 10.

V Čadci vzniká společnost ABEL-Computer, s.r.o. – Slovensko. Založení pobočky je ovšem finančně i časově velmi vyčerpávající. Nikdo netuší, že se slovenská firma dostane do zisku až za dlouhých 5 let! Obliba renovace tiskových kazet ale raketově stoupá, protože zákazníkům využívajícím tento spotřební materiál přináší ohromné finanční úspory.

1996 – Nejdražší „školení“

Počet zaměstnanců: 12.

ABEL-Computer stále drží krok s dobou a své služby rozšiřuje o renovaci inkoustových kazet. Jejich plnění probíhá za pomoci švýcarské technologie, která se ovšem ukazuje být velmi poruchovou. Časté opravy stroje, jehož pořizovací hodnota byla 850.000 Kč, však přinášejí cenné informace a vedou později ke stavbě vlastních strojů pro renovaci inkoustových kazet. Je to zřejmě nejdražší, ale i nejdůležitější „školení“ v historii firmy. Majitel se učí z chyb, ale i z konstrukční dokonalosti švýcarského stroje a v dalších letech pak navrhuje, vyrábí prototypy a programuje vlastní stroje na renovaci. Vzniká základ budoucího oddělení výzkumu a vývoje, které později osobně povede.

1997 – Raketový vzestup

Počet zaměstnanců: 26.

Díky vývoji vlastních strojů pro renovaci kazet a milionovým investicím do dalších výrobních technologií dochází z roku na rok ke skokové expanzi firmy. Obrat oproti roku 1996 narůstá o 74 % a je otevřena prodejna kancelářské techniky.

1998 – Laser nás nezastaví

Počet zaměstnanců: 49.

Rozmach společnosti nadále stoupá. Oproti předchozímu roku narůstá obrat o dalších 80 %. Pokračují masivní investice do nových technologií a jsou vyvíjeny mnohem dokonalejší stroje a přípravky potřebné pro renovaci kazet – nově nyní i pro laserové tiskárny.

1999 – Druhé stěhování

Počet zaměstnanců: 68.

Obrat společnosti narůstá o dalších 75 %. Začínají přípravy na spuštění renovace barevných inkoustových kazet a je jasné, že stávající prostory již kapacitně nedostačují. Jedinou možností je najít v Opavě nové zázemí a jako nejrychlejší řešení se ukazuje pronájem budovy o rozloze 2000 m2. Slovenská pobočka začíná prosperovat a poprvé po 5 letech vykazuje kladný hospodářský výsledek!

2000 – Zákazník na prvním místě

Počet zaměstnanců: 90.

Finišují přípravy na renovaci barevných inkoustových náplní, investice do výzkumu a vývoje jsou ohromné. Začíná proces přípravy na certifikaci systému jakosti podle normy ISO 9001. Stejně tak je ale investováno i do systému péče o zákazníky. Firma zavádí filozofii „Zákazník na prvním místě“, protože očekává, že do 10 let se trh výrazně změní a péče věnovaná zákazníkům se vrátí v podobě jejich loajality. Nikdo v té době ještě netuší, že ta změna trhu přijde už na podzim 2008 v podobě děsivé celosvětové hospodářské krize.

2001 – ISO 9001

Počet zaměstnanců: 113.

Služby společnosti ABEL-Computer se rozšířují o servis a profylaxi tiskáren. Začíná spolupráce s partnery pro outsourcing. Pronájmem 2 výrobních hal dochází k navýšení výrobního prostoru na 4000 m2. Zvyšování kvantity však nesmí v žádném případě znamenat snižování kvality! Tu společnost prokazuje v srpnu 2001 úspěšným završením procesu certifikace systému jakosti podle normy ISO 9001:2001.

2002 – Nástup barevného laseru

Počet zaměstnanců: 119.

Vzniká oddělení péče o zákazníky a call centrum. Začínají přípravy na renovaci kazet pro barevné laserové tiskárny. Základem budoucího úspěchu je přitom dokonalé porozumění technologiím barevného tisku. Jsou realizovány masivní investice do technologií výroby kazet. ABEL-Computer zavádí měření barevné shody výtisků pomocí spektrofotometrů X-Rite a BYG Gardner. Dodavatelé komponent pro výrobu tonerových kazet jsou od té chvíle vybíráni pouze na základě přesného měření prokazujícího, že výtisk bude barevně věrný. Zákazníci tento přístup oceňují a časem i vyžadují.

2003 – Zvládáme i HP-9000

Počet zaměstnanců: 121.

Přicházejí nové tiskárny a s nimi nové výzvy pro výzkum a vývoj, který vyžaduje další a další rozsáhlé investice. Díky nim ale ABEL-Computer zvládá držet tempo se světem a je čím dál rychlejší a úspěšnější při zavádění nových typů alternativních kazet do výroby. Nebojí se dokonce ani nákupu licence a nákladné technologie na renovaci kazety pro v té době největší a nejrychlejší tiskárnu na trhu HP-9000.

Základem úspěchu je stále nekompromisní důraz na kvalitu. Jsou prováděny zátěžové testy jednotlivých komponent potřebných pro renovaci kazet a před uvedením každého nového typu kazety do výroby jsou příslušnou tiskárnou „prohnány“ desítky testovacích kusů. Náklady na testování se ale vrací během několika měsíců, protože takto testované kazety pak mají konstantní kvalitu a reklamace jsou téměř nulové. Chyby se samozřejmě občas vyskytnou, ale jsou minimální.

Je zaveden systém výběru dodavatelů na základě výsledků zátěžových testů jednotlivých komponentů. Kontrole jakosti je přitom podrobena téměř každá dodávka a budoucnost potvrdí, že tento způsob hlídání kvality dodavatelů je jediný možný.

2004 – Historický veletrh Invex

Počet zaměstnanců: 126.

Expanze firmy nadále pokračuje. Ani stávající prostory už nestačí a je zahájena příprava na zakoupení nebo výstavbu nového sídla společnosti.

Jakožto nejvýznamnější představitel oboru renovace tiskových kazet v ČR a na Slovensku nemůže pochopitelně ABEL chybět ani na veletrhu Invex, největší tuzemské výstavě oboru IT. Svůj stánek má co do výstavní plochy vždy dvojnásobný a vždy se prezentuje něčím novým a zajímavým. Pak ale přichází rok 2004 a s ním prezentace u domácí renovační firmy do té doby nepředstavitelná a nevídaná. Expozice ABEL zabírá zcela dominantní prostor ve středu pavilonu A2 a svým zákazníkům zde nabízí program a podporu srovnatelnou v tu chvíli snad jedině s prezentací Microsoftu. Do soutěží pořádaných „ABELáky“ přímo na jejich stánku se zapojují stovky návštěvníků a desítky z nich si jako výhry odnášejí tiskárny a fotoaparáty Nikon. Dárková trička s firemním logem jsou pak k vidění na ulicích po celé republice ještě mnoho let.

2005 – Ani čipy nejsou překážkou

Počet zaměstnanců: 156.

Technologický pokrok v oblasti tisku jde mílovými kroky kupředu. Ani nové čipové technologie ale neznamenají zpomalení tempa přizpůsobování se trhu ze strany společnosti ABEL-Computer. Rok 2005 se celý nese ve znamení intenzivního studia Color Managementu a navázání spolupráce s výrobci čipů v rámci reverzní analýzy nových tiskových kazet s čipy. Přípravy na nástup inovativních tiskových technologií běží na plné obrátky. Vrcholí zakoupením nového sídla společnosti, přípravou na jeho rekonstrukci a přikoupením 17 000 m2 přilehlých pozemků pro další rozvoj společnosti.

2006 – A zase stěhování

Počet zaměstnanců: 163.

Cíl společnosti je jasný: udržet si současné zákazníky i postavení na trhu nikoli sliby nebo triky, ale výhradně technickými schopnostmi a nadstandardní péčí. Další investice do výzkumu a vývoje i do studia nových technologií jsou proto naprostou nezbytností. Vrcholí rekonstrukce budoucího sídla na Obloukové ulici a začíná příprava na stěhování.

2007 – Internetový prodej volá

Počet zaměstnanců: 171.

Přestěhování do nového sídla znamená zlepšení podmínek pro práci po všech stránkách. Výzkum a vývoj získává zcela nový ráz, vnitrofiremní komunikace nabírá rychlejší a kvalitnější podobu. Stále větší prioritou je přitom péče o zákazníky založená dlouhodobě na osobním přístupu. I tato oblast si ale žádá inovativní a moderní přístup. Začíná proto příprava na rozšíření nabídky produktů prostřednictvím internetového obchodu. Světlo světa spatřuje doména https://shop.abel.cz.

2008–2017 – Deset let, co utekly jak voda

Přichází podzim 2008 a s ním finanční krize. Dlouhé měsíce není jasné, co se bude dít. Mnozí zákazníci snižují nebo dokonce odkládají své objednávky. Současně ale potvrzují, že péče, kterou jim společnost ABEL-Computer dosud věnovala, bude důvodem k pokračování spolupráce, až bude lépe.

Pokles obratu díky celosvětové krizi je v ABELu brán jako realita a jako impuls k ještě větší snaze o zlepšení kvality výrobků a služeb. Převládá přesvědčení, že tento přístup přinese své ovoce. Po dlouhém roce nejistoty a hlubokého poklesu se vše vrací do normálu a zákazníci se vracejí zpět. Je to příjemným důkazem, že pečovat o své zákazníky i v dobách hojnosti se opravdu vyplatí ☺

V roce 2009 probíhá recertifikace ISO 9001 a opět se jen potvrzuje, že kvalitu svých výrobků má firma pod dohledem a zákazníci to oceňují. V témže roce ABEL-Computer rovněž dokazuje, že myslí nejen na kvalitu svých výrobků, ale i na životní prostředí. Důkazem je zisk certifikátu ISO 14001:2005 osvědčujícího, že provoz firmy je šetrný a jen zcela minimálně zatěžuje přírodu. To je v té době v porovnání s konkurencí zcela zásadní rozdíl.

Zavedení nového informačního systému pak umožňuje zvýšit efektivitu ve všech oblastech a snížit náklady. Úspory jsou ihned reinvestovány do nových technologií a péče o zaměstnance.

Ta se v posledních deseti letech vrací v podobě téměř nulové fluktuace. Vždyť celých 88 % zaměstnanců je ve firmě více než 10 let! Průběžně navíc přibývají i miminka, a tak co se týče zaměstnanecké generační obměny je výhled pro následujících 20 let poměrně optimistický ☺

Firma představuje také nové propagační materiály, dochází k mírné revitalizaci loga společnosti a ke sjednocování firemní identity. Pro zákazníky jsou připravovány nové aktivity a zajímavé akce.

Na Slovensku dochází k získání statusu „Chráněné pracoviště“ a tím rozšíření služeb o nabídku náhradního plnění.

Nadále pokračují investice do výzkumu a vývoje. Testuje a měří se vše, co se otestovat a změřit dá, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality tisku kazetami ABEL.

Počet zaměstnanců se již nemění, stačí jen optimalizovat výrobu a zavádět inovace a tím optimalizovat náklady a výrobní kapacitu. A přicházejí první odchody do důchodu některých z těch, kteří to s firmou „táhli“ od samého začátku a věřili v její budoucnost. Těm obzvlášť patří veliké poděkování!

2018 – Rodinná firma vítá nového pomocníka

V únoru 2018 se spolumajitelem a velkým pomocníkem v řízení firmy stává Tomáš Mačuga, syn majitelů společnosti. Přebírá zodpovědnost za další rozvoj a směřování a vyhledávání nových příležitostí na trhu s cílem odlišit se od konkurence.

2019 – Třicítka na krku

Všechno to začalo v roce 1989. Zájem o naše služby díky mimořádné zákaznické péči nepolevuje, a když v roce 2019 oslavíme 30 let naší existence, je to i docela hezká reference pro naše zákazníky.

„Péče o zákazníky na prvním místě“ se ukazuje jako nejlepší model (jak jsme se měli možnost přesvědčit na podzim v roce 2008), a tak se dále snažíme vylepšovat zákaznickou podporu. Proto v dalších letech ještě více navyšujeme investice do vzdělávání a organizování seminářů pro zákazníky.

„Největší bohatství firmy je v jejích zaměstnancích“. Jsme nesmírně hrdí na to, že jako jedna z mála firem (možná už poslední) v oblasti spotřebního materiálu máme stále ještě skutečnou vlastní výrobu a tím i kvalitu pod kontrolou. Po 30 letech stále zaměstnáváme mnoho lidí ve výrobě a věříme, že neustálým zlepšováním procesů budeme stále oblíbeným zaměstnavatelem. Chápeme současně, že automatizace a efektivita jsou pojmy, které nás dříve nebo později donutí udělat změny, ale máme za to, že je to přirozený proces pro každou firmu a že budeme připraveni.

Během následujících let proto budeme nadále pokračovat v masivních investicích v řádu desítek milionů korun do infrastruktury, informačních systémů i zákaznické podpory.

2019–2029 – Jakých bude příštích 10 let?

Ano, myslíme na budoucnost. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že ve světě tisku nastane nějaká revoluce. Ale když přijde, budeme určitě připraveni.

Připomeňme si, co se stalo za posledních 30 let v oblasti tisku:

  • Přestože první jehličková tiskárna byla na světě už v roce 1964 (dva roky před tím se narodil náš majitel ☺ ), v České republice začaly „jehličky“ vládnout až v 90. letech 20. století. A tehdy začala historie naší firmy.

Pamatujete na tiskárnu Star LC-20? Epson LQ-1000? Uvěříte, že se dalo tisknout pomocí 7 jehliček? Nebo později v HD kvalitě pomocí revolučních 24 jehliček? ☺

  • O pár let později přišly první inkoustové tiskárny a my byli opět u toho. Zakoupili jsme technologie na jejich renovaci a pak začali vyrábět své vlastní stroje na výrobu kazet. „Jehličky“ postupně ustoupily a naše firma expandovala v „inkoustech“.
  • Když nastoupil „laser“, jehličky zůstaly pouze na pokladnách supermarketů (a dnes už ani tam mnohdy ne) a „inkousty“ ustoupily do pozadí. Rychlost tisku se zvyšuje, cena originálních tonerových kazet ovšem významně neklesá, jak bychom si všichni přáli ☺
  • Výrobci tiskáren si uvědomili, že největší hrozba nepochází od firem, které renovují, ale od čínských firem, které vyrábějí padělky v desítkách milionů kusů měsíčně většinou v tradiční čínské kvalitě.

Co bude následovat ve světě tisku?

Bude dominovat 3D tisk? Určitě ne v oblasti tisku dokumentů. 3D tiskárna nemá a nebude mít s tiskem dokumentů nic společného. Nicméně je to oblast, která zřejmě prožije v následujících letech velký růst. I zde jsou stále fyzikální překážky pro tisk v jemných detailech vyšší rychlostí s tiskárnou na hraní za cenu pod 10.000 Kč. Ještě si pěkných pár let počkáme, než si doma vytiskneme za pár korun vázičku nebo ten slibovaný ventil do pračky ☺

Celoplošný tisk celé strany najednou závratnou rychlostí? Ano, jsou tady pokusy, ale ty většinou narážejí na prostou fyziku. Strana vytisknutá velkou rychlostí v případě inkoustu nestihne uschnout. Ano, jsou tady i krásné a skutečně funkční projekty a tiskárny pro fanoušky rychlého tisku. Ale ruku na srdce: opravdu potřebujete 30 stran za 5 vteřin?

Nové epochální změny technologie tisku, jako tomu bylo u přechodu od jehličky přes inkousty až k tonerům? Zatím to nevypadá na nějakou převratnou změnu. Jsou zde sice občasná prohlášení výrobců tiskáren o tom, že už brzy, ale… Držíme palce výrobcům tiskáren už nejméně 5 let a těšíme se na nové výzvy ☺

A naše cesta do roku 2029?

Budeme sledovat trendy, pracovat na svém rozvoji, zvyšovat kvalitu našich služeb a pracovat na vnitřních procesech vedoucích k vyšší efektivitě.

Máme v plánu investovat do výzkumu a vývoje desítky procent HV, aplikovat nové měřicí a výrobní technologie a tím stále zvyšovat vlastní nároky na kvalitu námi vyráběných tiskových kazet.

Věříme, že zachytíme nové trendy v předstihu a předáme tyto informace našim zákazníkům, aby díky tomu byli i oni schopni ušetřit ještě více nákladů na tisk.

Budeme zákazníky doslova hýčkat tak, jako jsme to dělali posledních 30 let.

Věříme, že naše osobní péče a kontakt člověka s člověkem bude ceněn více, než kontakt zákazníka s automatickým e-shopem – byť s možností stisknout dvojku pro helpline zahlcenou reklamacemi…

A to i za 10 let.

V tomto ohledu máme skvělý tým, příkladně pečujeme o zákazníky a pracujeme na svém dalším rozvoji.

Věříme, že to je ta správná cesta. Uvidíme :o)

A pokud si dáte do kalendáře datum 16. 1. 2029 a najdete zde pokračování naší historie, bude jasné, že jsme neminuli cíl ☺


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou