Jsme tu pro Vás

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.

SUPPORT PERSON'S PHOTO

ABELman

Moje ABEL podpora

+420 553 630 630 obchodni@abel.cz

Jsme tu pro Vás

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte nás kontaktovat.

SUPPORT PERSON'S PHOTO

ABELman

Moje ABEL podpora

+420 553 630 630 obchodni@abel.cz

Jsme ZELENÁ firma a chceme jí zůstat pro naše potomky.

Hrdě se hlásíme k principům udržitelného podnikání a pečlivě integrujeme zelené praktiky do naší korporátní strategie. Naše mise být zelenou firmou je nejen součástí našeho podnikatelského plánu, ale stala se i klíčovou součástí naší firemní identity. To se projevuje nejen naší účastí v ekologických projektech, ale také v našich inovativních službách, jako je přebírání vypsaných tonerů a opakované využití plastových korpusů pro výrobu nových tonerů.

Tato služba je zásadním prvkem našeho závazku k minimalizaci odpadu a podpory cirkulární ekonomiky. Zákazníci mohou k nám vrátit své vypsané tonery, které následně pečlivě třídíme a zpracováváme. Plastové korpusy tonerů jsou očištěny a použity jako surovina pro výrobu nových tonerových kazet. Tento proces nejenže snižuje potřebu nových materiálů, ale také významně omezuje objem odpadu, který by jinak skončil na skládce.

Kdo hledá, nalezne! Kilo, litr, dva, tři, třista...!

Na Den Země 22. dubna, jsme se zapojili do významného celostátního úsilí o ochranu životního prostředí v rámci projektu "Ukliďme Česko". S plným nasazením a týmovým duchem jsme se vypravili na trasu, kterou můžete vidět zde: Trasa úklidu firmy ABEL, a společně jsme se zaměřili na vyčištění této oblasti.

Nějaké "poklady" jsme našli a uklidili. Celkem jsme vysbírali asi 360 litrů odpadu. Nejčastěji to byly plastové pytlíky, obaly od cukrovinek, nějaké láhve (i nedopité a zálohovatelné), plechovky, potrhané papírové obaly a další známky "civilizace" (jako třeba vánoční stromek). Nicméně jsme museli konstatovat, že Opava je vlastně velmi čisté město! A to bez jakékoliv ironie. Ve srovnání s jinými místy u nás doma i v zahraničí. Velké DÍKY za Opavu naše sídelní město, jeho pořádkumilovné obyvatele a také pracovníky technických služeb Statutárního města Opava, kteří udržují Opavu tak čistou!

ABEL uklízí Opavu

Cílem je nejen minimalizovat náš vlastní ekologický dopad, ale také inspirovat jiné organizace k podobným akcím. Jsme přesvědčeni, že pravidelná účast na ekologických projektech významně posiluje naši korporátní kulturu a zvyšuje povědomí o environmentálních otázkách jak u našich zaměstnanců, tak v širší komunitě.

Díky všem zaměstnancům za účast a energii, kterou do akce vložili! Věříme, že jsme inspirací dalším firmám a organizacím k podobným iniciativám. Poděkování rovněž patří Statutárnímu městu Opava za podporu a odvoz sesbíraných odpadků.