Týdeník Profit (1999/12)

Firma ABEL se zabývá renovací kazet pro laserové a inkoustové tiskárny již 10 let a díky nepřetržitému sledování trendů na trhu a neustále probíhajícímu vývoji a výzkumu se drží na špici v této oblasti. Není proto pro nás obtížné odhadnout další vývoj, který nastoupí po roku 1999.

Na otázky časopisu PROFIT odpovídal Milan Mačuga, ředitel společnosti. Zde je originál textu, některé odpovědi byly redakčně zkráceny pro nedostatek místa pro jejich uveřejnění.

Připravili jste s důrazem na rok 2000 nějaký nový výrobek nebo službu? Jakým způsobem chcete využít příští rok ve svých marketingových aktivitách?

Firma ABEL se zabývá renovací kazet pro laserové a inkoustové tiskárny již 10 let a díky nepřetržitému sledování trendů na trhu a neustále probíhajícímu vývoji a výzkumu se drží na špici v této oblasti. Není proto pro nás obtížné odhadnout další vývoj, který nastoupí po roce 1999.

Rok 2000 vnímáme jako přelomový rok pro rozvoj tiskové techniky. Odhadujeme velmi rychlý nástup barevných laserových tiskáren. Díky obrovské konkurenci mezi výrobci se velmi brzy sníží koncová cena těchto tiskáren a tím i cena barevné kopie. Stále však bude ještě příliš vysoká cena barevných tonerových kazet pro tyto tiskárny, protože výrobci právě z prodeje těchto kazet platí svůj výzkum a vývoj. Výrobci již začali některé své kazety opatřovat čipy omezujícími životnost kazety s pravděpodobným cílem zvýšit prodej nových kazet a zabránit jejich renovaci.

Celosvětově se však proti tomuto omezování zvedla ihned vlna velkého odporu jak ze strany koncových uživatelů tiskáren a firem provádějících renovaci, tak i ze strany ochránců životního prostředí. Je to stejné, jako kdyby vám výrobce automobilů instaloval do auta čip, který Vaše auto zastaví uprostřed křižovatky, protože jste ujeli XY kilometrů a musíte vyměnit olej nebo vzduchový filtr i když prokazatelně nehrozí reálné nebezpečí poškození motoru, pokud to ihned neuděláte. To by bylo nejen nebezpečné, ale pravděpodobně i protizákonné. Naše testy a testy jiných laboratoří postupně prokazují, že životnost takovýchto nových kazet je pravděpodobně několikanásobně vyšší, než stanovil svým omezovacím čipem výrobce. Je potřeba si uvědomit, že cena nových kazet obecně klesá pouze tehdy, je-li na trhu pro výrobce konkurence ve formě alternativních výrobců nebo renovace. Odhadujeme tedy, že přirozenou reakcí na „čipování“ kazet s cílem omezit jejich obvykle delší životnost, bude výrazné snížení prodeje takovýchto tiskáren, protože budou mít pro uživatele za následek celoživotně vysoké provozní náklady, když budou muset uživatelé tyto kazety kupovat vždy nové a vyhazovat do odpadu staré, místo toho, aby je mohli opakovaně renovovat za nižší cenu.

V rámci našich marketingových aktivit se tedy v příštím roce zaměříme zejména na analýzu takových nových technologií, které nepoužívají žádné bezdůvodné omezovací prostředky. Tyto technologie pak budeme doporučovat našim zákazníkům k nákupu, neboť jim umožní šetřit, snižovat náklady na tisk a v neposlední řadě také chránit životní prostředí.

Jaký vývoj očekáváte na našem trhu ve svém oboru v příštím roce? Co uděláte pro to, aby jste ekonomicky uspěli v rostoucí konkurenci?

Obor renovace kazet pro laserové a inkoustové tiskárny, který firma ABEL reprezentuje, přináší našim zákazníkům mimo úspory peněz z vlastní kapsy také uklidňující pocit, že udělali něco pro přírodu. Pokud nám zákazník zašle svou tonerovou, jehličkovou nebo inkoustovou kazetu k renovaci, pak to přeci znamená, že ji nevyhodil do odpadkového koše, a to je v té chvíli velké vítězství. Není to však pouze vítězství naší firmy, ale vítězství nás všech. Podívejte se na svou kazetu z jiného úhlu. Nejde jen o to, že vyhozením kazety do odpadkového koše riskujete jako podnik statisícovou pokutu, ale jde také o to, že se pak vaše kazeta vyveze na běžnou skládku a po prvním deštíku jde z ní do spodních vod spousta nebezpečných látek. Přemýšleli jste už někdy, odkud se asi tak bere voda, z které si vlastně vaříte kafe?

Rok 1999 byl ve znamení nových technologií a rok 2000 nebude jiný. Pevně věříme, že se stále více lidí – a to i těch, kteří dnes ještě mávají rukou, že se jich to netýká, že nepotřebují šetřit nebo jsou jen tak pohodlní – zamyslí a udělá něco pro budoucnost svých dětí. Naše firma tomu napomáhá třeba už tím, že neúčtujeme žádné poštovné ani balné za zpětné zaslání kazety zákazníkovi po renovaci bez ohledu na to, má-li kazet sto nebo jen jednu.

Pokud jde o Vaši otázku úspěchu v rostoucí konkurenci, domnívám se, že firma ABEL svou práci dělá bez ohledu na konkurenci již 10 let profesionálně, tak, aby uspokojila všechny druhy zákazníků, tedy od studenta po největší firmu s důrazem na přímý kontakt se zákazníkem. Šance naší firmy proti konkurenci jsou velké i v tom, že máme vlastní výzkum a vývoj nových technologií a stavíme si sami většinu strojů na renovaci kazet. Nikdy bychom nemohli postavit stroj na renovaci, pokud bychom neznali dopodrobna princip tisku té které kazety. Předpokládám, že zejména technická zdatnost, schopnost stavět si své vlastní stroje a stále se zvyšující znalosti v oblasti tiskových technologií firmu ABEL výrazně odlišují od tuzemské ale i zahraniční konkurence a dávají jí pro budoucnost velký náskok.

Co pozitivního přinesl letošní rok z pohledu podnikatelů? Jaký dar ve formě zákona či nové vyhlášky byste nejvíce ocenil jako „dar vlády“ v roce 2000?

Já osobně vnímám končící rok 1999 jako vysoce pozitivní a vysoce rozvojový. Vždy se snažím vnímat věci pozitivně a snažím se, aby tento postoj zaujali všichni mí spolupracovníci. Možná právě proto se daří firmě ABEL prosperovat a expandovat jak v České, tak i Slovenské republice, když celý firemní tým místo lamentování, že někdo někde někomu hází klacky pod nohy, hledá třeba nové řešení nebo zákazníky. Za značně pozitivní bych považoval samozřejmě další snižování daňového zatížení v obou republikách, které umožní firmám vkládat více peněz do obnovy a modernizace podniku, do péče o své zaměstnance a také do tak nesmírně potřebného technického rozvoje. Samozřejmě bych uvítal i zpřísnění dohledu nad dodržováním ekologických zákonů, které mají podniky nutit, aby třeba třídily odpady.

I když se snažím pozitivně vnímat svět, to, co mne osobně poněkud zneklidňuje, je dnešní váha „chlapského slova“. Dobrý podnikatel bojuje o důvěru, musí vážit každé slovo a to nejen v reklamě, ale v jakékoliv situaci, ve které něco sděluje svým zákazníkům. To, co podnikatel říká, musí být nejen pravda, ale později to musí také tak dělat a pokud jen mlží, je většinou předem odhalen a v podnikání dříve či později končí jako neschopný dosáhnout výsledků. Když se podíváme na dnešní politiku, je jasné, že se každý, kdo se vyzná v podnikání, chytá za hlavu při pomyšlení, že by se v podnikání choval také tak. Je nemyslitelné, že by opravdu dobrý a poctivý podnikatel (obecně jakýkoli poctivý člověk) řekl v pondělí něco, co by v úterý dementoval a ve středu navíc i zapřel, že bylo někdy pondělí i když si je vědom, že celý národ ví, že lže a lhát bude i nadále. Není zde cítit odpovědnost těchto lidí ani strach, že je někdo bude považovat nebo již považuje za neschopné. Postupem času může dojít k tomu, že lidé budou z těchto příkladů tak zmateni, že nebudou věřit už vůbec ničemu a nikomu. Bohužel na to mohou pak doplatit i poctiví lidé, politici nebo podnikatelé. Přál bych tedy nám všem, aby Ježíšek nadělil určité konkrétní schopnosti a vlastnosti těm, kteří mají sice krátkodobě, ale bohužel nyní neomezenou moc formátovat svým příkladem ostatní.


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou