Certifikáty

Certifikáty ISO a Eko-kom

ISO 9001:2016

Firma ABEL jako jedna z prvních zavedla a začala uplatňovat systém řízení kvality v oblasti výroby tonerových, inkoustových a jehličkových kazet, jehož účinnost byla již v roce 2001 posouzena nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, společností ITI TÜV.

Výsledkem tohoto certifikačního auditu bylo vystavení certifikátu, který prokazuje, že systém managementu kvality ve společnosti ABEL-Computer odpovídá požadavkům mezinárodní normy ISO 9001:2016.

Tato certifikace znamená, že výrobky firmy ABEL jsou vyráběné podle přesných technologických postupů a že je důsledně dodržována kontrola jejich kvality, která je ve shodě s parametry předepsanými pro daný výrobek.

Děkujeme všem zákazníkům, že nám svou přízní a především svým nekompromisním postojem vůči kvalitě pomohli získat tento mezinárodně uznávaný a prestižní certifikát.

Stáhnout certifikát v PDF

ISO 14001:2016

Smyslem naší práce je nejen zajištění finanční úspory nákladů na tisk pro Vás – naše zákazníky, ale s Vaším přispěním také snížení dopadů používání tiskových kazet na životní prostředí.

Protože si uvědomujeme důležitost zvyšování kvality a ochrany životního prostředí, rozhodli jsme se certifikovat firemní procesy i ve vlastní organizaci. Certifikát ISO 14001:2016 nás zavazuje trvale snižovat dopady firmy na životní prostředí a průběžně vyhledávat příležitosti ke snížení spotřeby přírodních zdrojů.

Stáhnout certifikát v PDF

ZELENÁ FIRMA

Přispět k ochraně životního prostředí se nerozhodla pouze společnost ABEL, ale také její zaměstnanci. Ve spolupráci s firmou REMA Systém se ABEL-Computer účastní unikátního projektu „ZELENÁ FIRMA“, který umožňuje zaměstnancům ekologicky zlikvidovat vysloužilá elektrická a elektronická zařízení. Díky tomuto projektu je zajištěna organizace sběru, třídění, nakládání a recyklace elektroodpadu, který by jinak skončil na skládce.

Stáhnout certifikát v PDF

EKO-KOM

Společnost ABEL je smluvně zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM, který zajišťuje povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Tímto deklarujeme další efektivní využití odpadu z obalů na základě povinností, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Stáhnout certifikát v PDF


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou