Výkup kazet

Všechny vypsané kazety, nejen originální, jsou určitou zátěží pro životní prostředí a z tohoto důvodu je nutno jejich likvidaci zabezpečit předepsaným způsobem. Zákazníci, kteří nemají tuto možnost, mohou využít služeb naší firmy, která jejich kazety prostřednictvím obchodních zástupců odveze a provede odborné roztřídění a separaci odpadu.

Výkup kazet

Takto separovaný odpad předáváme k ekologické likvidaci odborné firmě. O převzetí nepotřebných kazet obdrží zákazník “Prohlášení firmy ABEL-Computer s.r.o. o odběru použitých náplní pro další zpracování“. Zajištění a provedení ekologické likvidace je technicky i finančně náročnou operací, přesto však jsme přesvědčeni o nutnosti podílet se touto formou na ochraně našeho životního prostředí.

Některé originální kazety i vykupujeme.

V případě nahromadění prázdných originálních kazet jsme připraveni od Vás tyto kazety vykoupit. Samostatný výkup probíhá podle platného ceníku, kde jsou uvedeny všechny námi vykupované kazety a podmínky výkupu. Kazety od Vás odebere při pravidelné návštěvě obchodník nebo je můžete poslat poštou. Po provedení vstupní kontroly, která potvrdí jejich další použitelnost, jsou tyto kazety od Vás odkoupeny, o čemž budete písemně informováni. Peníze obdržíte poštou nebo převodem na účet podle toho, co je pro Vás přijatelnější.

Nezapomeňte si prohlédnout náš ceník výkupu.

Pokud máte větší množství kazet, které se nacházejí v našem ceníku, vyplňte objednávku výkupu kazet a my se postaráme o zbytek.


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou