Výkup kazet

Všechny vypsané kazety, nejen originální, jsou určitou zátěží pro životní prostředí a z tohoto důvodu je nutno jejich likvidaci zabezpečit předepsaným způsobem. Zákazníci, kteří nemají tuto možnost, mohou využít služeb naší firmy, která jejich kazety prostřednictvím obchodních zástupců odveze a provede odborné roztřídění a separaci odpadu.

Výkup kazet

Takto separovaný odpad předáváme k ekologické likvidaci odborné firmě. O převzetí nepotřebných kazet obdrží zákazník “Prohlášení firmy ABEL-Computer s.r.o. o odběru použitých náplní pro další zpracování“. Zajištění a provedení ekologické likvidace je technicky i finančně náročnou operací, přesto však jsme přesvědčeni o nutnosti podílet se touto formou na ochraně našeho životního prostředí.

Některé originální kazety i vykupujeme.

V případě nahromadění prázdných originálních kazet jsme připraveni od Vás tyto kazety vykoupit. Samostatný výkup probíhá podle platného ceníku, kde jsou uvedeny všechny námi vykupované kazety a podmínky výkupu. Kazety od Vás odebere při pravidelné návštěvě obchodník nebo je můžete poslat poštou. Po provedení vstupní kontroly, která potvrdí jejich další použitelnost, jsou tyto kazety od Vás odkoupeny, o čemž budete písemně informováni. Peníze obdržíte převodem na Vámi uvedený účet.

Nezapomeňte si prohlédnout náš ceník výkupu.

Pokud máte větší množství kazet, které se nacházejí v našem ceníku, vyplňte objednávku výkupu kazet a my se postaráme o zbytek.


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou